Momshantering av förmånscyklar: Lease a Bike leder vägen efter Skatteverkets nya riktlinjer

Med tanke på den senaste tidens debattartiklar och Skattenämndens förhandsbesked kring momshanteringen av förmånscyklar, vill vi ta tillfället i akt att förklara hur vi på Lease a Bike hanterar moms.

Vi har sedan vår lansering i Sverige, med hjälp av våra skatterådgivare, tolkat att moms alltid ska utgå på de leasingkostnader som arbetsgivaren har för förmånscykeln. Detta då förmånscykeln inte kunde hänföras till bolagets näringsverksamhet, varför det blev en momspliktig transaktion utan rätt till avdrag för ingående moms.

Skatteverket kom i april 2023 ut med nya riktlinjer om hur moms bör hanteras avseende tillhandahållande av löneförmån till anställda i utbyte mot ersättning, såsom bruttolöneavdrag, där el-cykel mot bruttolöneavdrag nämndes som ett exempel. I korthet beskriver Skatteverket att tillhandahållandet av förmånscykel mot bruttolöneavdrag jämställs med en momspliktig försäljning som ska värderas utefter marknadsvärdet på tillhandahållandet. Efter att dessa riktlinjer kom ut kontaktade vi direkt våra skatterådgivare för guidning. Detta för att vi dels ska se till att ha korrekta kalkyler, och dels för att vi i vår tur kan guida våra kunder om hur moms bör hanteras.

I enlighet med de nya riktlinjerna inkluderar vi moms i våra beräkningar för bruttolöneavdrag. Med anledning av att arbetsgivaren genom Skatteverkets nya riktlinjer samtidigt medges avdragsrätt för momsen på leasingkostnaderna behöver de nya riktlinjerna, rätt hanterat, varken påverka arbetsgivarens kostnadsneutralitet eller storleken på den anställdes bruttolöneavdrag. Vårt utgångsläge, till skillnad mot vissa andra aktörer på marknaden, har alltid varit att undvika ”gråzoner” genom att konsultera med experter inom området för att tolka gällande lagstiftning på ett sätt som ger klarhet och trygghet för våra kunder.

Sammanfattningsvis medför de nya riktlinjerna ingen förändring för våra befintliga eller framtida kunder eftersom moms alltid har inkluderats i beräkningen som utgångspunkt. Det har alltså inte blivit dyrare med förmånscykel efter att de nya riktlinjerna trädde i kraft, utan man gör fortfarande samma besparingar som innan (normalt 20-40%). Om du vill veta mer om momshanteringen rekommenderar vi att kika på vår mer djupgående guideline i Lease a Bike-portalen.

Vi vill samtidigt förtydliga att vi förespråkar en förändring från Skatteverkets sida där förmånscyklar klassas på samma sätt som andra personalvårdsförmåner och därmed räknas som en del av företagets näringsverksamhet med rätt till avdrag för ingående moms, men fram tills dess fortsätter vi precis som vi tidigare gjort – att erbjuda en trygg och bekymmersfri förmånscykel-leasing enligt gällande riktlinjer.

Beskrivningen ovan är en generell beskrivning av momskonsekvenserna baserat på Skatteverkets ställningstagande och syftar till att informera om Skatteverkets förändrade uppfattning gällande arbetsgivarens momsskyldigheter. Vänligen notera att det kan finnas situationer där mervärdesbeskattningen blir annorlunda mot vad som ovan anges. Denna generella beskrivning ska därför inte ses som skatterättslig rådgivning.

Vi, Bike Mobility Services Sweden AB, använder cookies för att: få hemsidan att fungera – nödvändiga; förbättra användandet av webbplatsen – prestanda; analysera surfbeteende – analys; och (iv) kunna anpassa annonser - marknadsföring. Information som samlas in genom cookies för marknadsföring (s.k. tredjepartscookies), vidarebefordras till de sociala medier och reklamnätverk som vi samarbetar med. Genom att klicka på (i) “Acceptera alla” godkänner du användningen av alla cookies; eller (ii) “Acceptera utvalda” godkänner du endast de kategorier du valt (dock inte nödvändiga som inte kräver ditt samtycke). Klickar du på ”Mer information” beskriver vi varje kategori lite utförligare, och vill du få samtlig information om cookies, se vår Cookie policy. Vill du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter (vilket vi gör genom vissa cookies) kan du läsa mer i vår Integritetspolicy.

Om du ångrar ditt val, och vill ändra inställning för cookies, klickar du på länken ”Cookie inställningar” som finns längst ner på hemsidan.

  • Nödvändig
  • Prestanda
  • Analys
  • Marknadsföring