Så arbetar Lease a Bike med social hållbarhet

Vi gör mer med cykeln

En cykel kan ses som ett av de mest hållbara sätten att transportera sig på. Trots det ska vi inte glömma att även en cykel lämnar ett fotavtryck på vår planet. Sen är cykling inte alltid ett alternativ för alla på grund av sociala ojämlikheter. Detta är något vi ville ta upp och bidra till på ett positivt sätt genom att göra mer för människor och planet vid sidan av vår kärnverksamhet. Vi vill hjälpa till att lösa morgondagens utmaningar och vara med att skapa bättre förutsättningar för kommande generationer. Tillsammans med våra partners och systerföretag gör vi på Lease a Bike mobilitetslösningar lättillgängliga för en växande grupp människor. Målet är att de ska ske på ett så hållbart sätt som möjligt genom att tillhandahålla eller stödja hållbara initiativ kring cykling, samhälle och miljö.

PON – världens största cykelkoncern

Lease a Bike Sverige är ett dotterbolag till PON som är världens största cykelkoncern. PON med säte Nederländerna har en lång historia inom cykelbranschen och har under de senaste åren tagit en aktiv roll inom cykelindustrin för att påverka den i en allt mer hållbar riktning. med bla. över 15 cykelmärken och verksamhet i en mängd olika branscher har PON en tydligt uttalad och progressiv CSR strategi. PON har varit C02-neutralt i Nederländerna sedan 2018, i Europa sedan 2021 och skall sänka sina totala utsläpp med över 50% till 2030 för att vara i linje med Parisavtalet. Det innefattar att flytta hem cykelproduktion till Europa från Asien samt byggnation av nya uppdaterade och utsläppssnåla produktionsanläggningar för cyklar. Utveckling av nya fartygsmotorer som drivs med el- eller hybridkraft. Dessutom har PON en gren som utvecklar och säljer solpaneler.

En del av Bike Mobility Services

Bike Mobility Services är idag ett snabbt växande gren i cykelkoncernen PON’s företagsträd och är där vi på Lease a Bike ingår. I gruppen finns 12 företag från 7 länder och den gemensamma nämnaren är att alla sysslar med mobilitetslösningar med cykeln i centrum. Inom BMS finns ett CSR-program för att utveckla miljöarbetet, där en ambassadör från varje land ska medverka, lära och inspirera. BMS är en föregångare inom PON och har uttalade krav att vara en positiv kraft för miljön och utveckling. 2022 släppte BMS en egen CSR-rapport som komplement till PON:s CSR-rapport som dokumenterar arbetet. Där lyftes bland annat den omfattande trädplantering som gjorts i samarbete med Plant For The Planet, samt det cykeldonations-projekt som sker både nationellt och internationellt.

Sida från CSR-rapport

Genom att göra det möjligt för människor att använda C02-neutrala mobilitetstjänster strävar vi efter att bidra till lösningen för morgondagens utmaningar.

Att inspirera och aktivera alla arbetande människor i Sverige och genom vår lättillgängliga, C02-neutrala tjänst, ge dem möjligheten att sätta sig på sin drömcykel. Det är så vi kan verka för hälsa och välbefinnande, något som kan bidra till en grön och hälsosam planet för alla.

Hur uppnår vi detta?

Vår verksamhet är nyckeln till att tillhandahålla innovativa mobilitetslösningar för morgondagens utmaningar. Genom våra teknologier, plattformar och innovationer vill vi göra det möjligt för så många människor som möjligt att använda mobilitetslösningar med nollutsläpp. Vi finns till för alla företag – stort som litet – och vi arbetar ständigt med att göra ett så litet avtryck som möjligt i processen och genom positiva projekt kompensera och vara ett klimatsmart mobilitetsalternativ. Vi hoppas att du vill bidra med dina tramptag så att vi tillsammans kan rulla mot en grönare framtid!

Från 2024 skall Lease a Bike Sverige arbeta helt C02 neutralt

Vi investerar i en hållbar företagsstruktur och i våra medarbetare

Utsläppsfria mobila lösningar för alla (anställda)

Våra initiativ

Utöver att försäkra att vår kärnverksamhet bidrar till en mer hållbar framtid tar vi även egna initiativ:

Trädplantering

Med vår affärside vill vi på Lease a Bike vara en positiv aktör för klimatet. Det avtryck som vi faktiskt själva gör har vi valt att klimatkompensera för. Vi har inlett ett samarbete tillsammans med Klimatskoga, där vi via lokal trädplantering kan komplettera vårt klimatarbete med klimatinvesteringar i Sverige. Vi skapar lokal klimatnytta och bidrar till den globala omställning som krävs för att vi ska nå 1.5-gradersmålet. Vid plantering på outnyttjad mark kan skogen ta upp koldioxid ur atmosfären och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling för både klimat och samhälle.

Frihet på Cykel

Lease a Bike Sverige är stolt sponsor till Cykelfrämjandets ideella organisation Frihet på Cykel. Satsningen syftar till att ge alla människor – stora som små – chansen att få lära sig cykla. Vi på Lease a Bike bidrar dels finansiellt, men även med engagemang, som volontärer på cykelkurser i Göteborg.

Liksom Cykelfrämjandet tycker vi på Lease a Bike att det är en självklarhet att alla ska få känna på glädjen och friheten med att cykla!

Cykeldonation

I led att möjliggöra cykling för ännu fler människor bidrar vi på Lease a Bike Sverige även med cykeldonation. Vi har hittills donerat €2500 till Bikes4Ukraine – en ideell organisation, grundad i Köpenhamn 2022, som samlar in pengar för att skicka begagnade cyklar till ukrainska städer.

Kom i kontakt med oss på Lease a Bike

Är du intresserad av att veta mer?

Vi använder cookies för att bekräfta att formuläret har skickats till Hubspot. Vänligen acceptera prestanda cookies för att använda vårt formulär!

Cookie inställningar

Vi, Bike Mobility Services Sweden AB, använder cookies för att: få hemsidan att fungera – nödvändiga; förbättra användandet av webbplatsen – prestanda; analysera surfbeteende – analys; och (iv) kunna anpassa annonser - marknadsföring. Information som samlas in genom cookies för marknadsföring (s.k. tredjepartscookies), vidarebefordras till de sociala medier och reklamnätverk som vi samarbetar med. Genom att klicka på (i) “Acceptera alla” godkänner du användningen av alla cookies; eller (ii) “Acceptera utvalda” godkänner du endast de kategorier du valt (dock inte nödvändiga som inte kräver ditt samtycke). Klickar du på ”Mer information” beskriver vi varje kategori lite utförligare, och vill du få samtlig information om cookies, se vår Cookie policy. Vill du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter (vilket vi gör genom vissa cookies) kan du läsa mer i vår Integritetspolicy.

Om du ångrar ditt val, och vill ändra inställning för cookies, klickar du på länken ”Cookie inställningar” som finns längst ner på hemsidan.

  • Nödvändig
  • Prestanda
  • Analys
  • Marknadsföring